23/06/2021
Devilpage.cz / sk – Fanúšikovské stránky najväčšieho futbalového klubu na svete – MUFC
Blog Redaktorské správy

Přestupové „politiky“ vybraných klubů

Přestupové spekulace nás začínají bombardovat ve velkém a několik hráčů své působiště dokonce už změnilo, a tak nastává otázka, zda nově příchozí posily pořízené za přemrštěné částky opravdu dokáží ovlivnit výsledky svých klubů.

Fergie_title

Není třeba zdůrazňovat, že kluby jako Manchester City, či Chelsea minuly v posledním desetiletí s přehledem nejvíce finančních prostředků do pořízení nových posil, zatímco třeba Arsenal se v této disciplíně držel zkrátka, nicméně méně zjevná už je skutečnost, na kolik tyto investice opravdu ovlivnily sportovní úspěchy daného klubu.

 

Data v níže uvedené tabulce znázorňují množství finančních prostředků, které kluby vynaložily v desetiletí od sezony 2004/05 až do sezony 2013/14 (jedná se o čistou sumu, tedy „nákupy – prodeje“ očištěnou o inflační vlivy), bodově vyjádřenou úspěšnost klubu v daném desetiletí, konečný koeficient korelace – tedy sílu vztahu mezi finančními prostředky vynaloženými na nákup nových posil a sportovními úspěchy klubu a cenu, která stála klub jednotku úspěchu dosaženou ve sledovaném období.

 

 

 

                 .

Finanční prostředky vynaložené na nákup nových posil v období od sezony 2004/05 do 2013/14 (mil. liber)*

Ranking klubu**

 

Koeficient korelace***

Cena jednotky úspěchu (mil. liber)****

Manchester United

155 400 000

52,16

0,35

2 979 294

Manchester City

507 100 000

34,85

0,85

14 550 933

Chelsea FC

452 500 000

54,7

0,62

8 272 395

Arsenal FC

-38 500 000

48,41

-0,59

-795 290

Liverpool FC

218 800 000

40,53

0,74

5 398 470

*Jedná se o čistou sumu v rámci přestupů -> (nákupy – prodeje), suma je očištěná o inflaci

**Bodové ohodnocení úspěšnosti klubu v desetiletí od sezony 2004/2005 do 2013/2014

*** Síla vztahu mezi množstvím finančních prostředků vynaložených na pořízení posil (čistá suma) a sportovními úspěchy v období od sezony 2004/2005 do 2013/2014

**** Finanční prostředky vynaložené… / Ranking klubu

 

Pro statisticky méně zdatné, korelace nám v podstatě znázorňuje sílu vztahu, který se pohybuje v rozmezí od 0 do 1, přičemž čím více se daná hodnota blíží 1, tím silnější je mezi veličinami vztah. V našem případě tedy hodnota blížící se 1 znamená silnější vliv finančních prostředků vynaložených do nových posil na sportovních úspěších daného klubu.

 

Manchester United

Vztah mezi investovanými finančními prostředky do nových posil a dosaženým rankingem lze považovat u klubu Manchester United za středně silný, respektive na hranici mezi slabým a středně silným (0,35). Na úspěších klubu ve zkoumaném období tedy množství finančních prostředků vynaložených do nových posil nemělo příliš velký dopad, jako měly některé jiné faktory (Fergie?).

 

Manchester City

Jestli si nějaký klub v období od sezony 2004/05 do sezony 2013/14 úspěch koupil, pak je evidentní, že to byli „Noisy neighbours“. Síla vztahu je na hranici 0,85, a tak lze konstatovat, že úspěchy klubu rostly ruku v ruce s množstvím prostředků investovaných do nových posil. City rovněž velmi neefektivně pracují s finančními prostředky, co se týče přestupů, což dokazuje cena jednotky úspěchu, která je s velkým předstihem nejvyšší.

Manchester City v Queens Park Rangers - Premier League

Arsenal FC

U klubu Arsenal FC můžeme registrovat určitou anomálii, a to, že je pravděpodobně jediným velkoklubem ve fotbalové Evropě, který ve zkoumaném období více finančních prostředků z prodeje hráčů utržil, než vynaložil. Korelace u tohoto klubu je pak relativně silná, a tak by se s rostoucími finančními prostředky vynaloženými do přestupů dala předpokládat i rostoucí úspěšnost tohoto klubu.

 

Nežádoucí výsledky studie by mohla přinést následující skutečnost. Pakliže by klub, jež by vynaložil vysoké finanční prostředky na nákup hráčů a přesto by nezískal žádoucí úspěchy na hřišti, by tedy disponoval slabým koeficientem korelace, což by velmi zkreslovalo skutečnost – rozuměj jeho přestupovou politiku – zdálo by se tedy, že klub není závislý na finančních prostředcích, co se týče sportovních úspěchů. Z tohoto důvodu je tedy součástí studie i výpočet samotné efektivity, který by výše zmíněnou skutečnost uvedl a vysvětlil tak špatnou/neefektivní přestupovou politiku klubu.

 

PS: Výsledky mohou být zkresleny také skutečností, že data už nezahrnují první sezonu působení Romana Abramoviče v Chelsea, stejně jako data sezony právě uplynulé, díky čemž si výrazně „přilepšil“ Manchester United (Di María…).


Pre zobrazenie komentárov sa musíte prihlásiť!